Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda MUP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
Distributivni centar dd Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
07.05.2018
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda.