Ugovor o nabavci printera

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
"FACIT" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3861,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
35
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):