Ugovor o nabavci računarske opreme (LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
TELNET d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Februar 8, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):