Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 1 - računarske konfiguracije

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
REBUS d.o.o. Sarajevo
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
159509,50
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
159509,50
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
10
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci računarske opreme LOT 1 - računarske konfiguracije