Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Suzuki (LOT 12)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
KARE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.10.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Suzuki (LOT 12)