Ugovor o nabavci rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Toyota (LOT 4) i Suzuki (LOT 12)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
KARE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.10.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci rezervnih auto-dijelova za motorna vozila marke Toyota (LOT 4) i Suzuki (LOT 12)