Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - LOT 1

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
50000,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
3
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
50000,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
3
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - LOT 1