Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - (LOT1) - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
30.12.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW (LOT 1)