Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
22.06.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci štampanog materijala  - UP