Ugovor o nabavci štampanog materjiala

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Datum potpisivanja ugovora: 
05.04.2018

Ugovor o nabavci štampanog materijala.