Ugovor o nabavci usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
"JP za prostorno planiranje i uređenje grada" d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
27.12.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
19747,26
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
30
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
19747,26
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta.