Ugovor o nabavci usluga produženja tehničke podrške za licence (LOT 3 - produženje licence za AMPED FIVE)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
13.09.2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):