Ugovor o nabavci usluga tehničke podrške za I2 IBM softver

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.06.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):