Ugovor o nabavci usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Srijeda, Januar 18, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):