Ugovor o nabavci vakum-pumpe

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
"AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1379,43
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
15
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1379,43
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
15
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci vakum pumpe.