Ugovor o nabavci zaštitnih maski

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
19.03.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci zaštitnih maski