Ugovor o održavanju instaliranog softvera

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JAPET d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
02.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o održavanju instaliranog softvera