Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
23.04.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):