Ugovor o pružanju usluga JU ZZHMP Kantona Sarajevo

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
27.12.2017
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga JU ZZHMP Kantona Sarajevo.