Ugovor - o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
ZODD DIMNJAK Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
04.05.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata