Ugovor o pružanju usluga sanitetskog osiguranja - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Datum potpisivanja ugovora: 
24.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga sanitetskog osiguranja - UP