Ugovor o pružanju usluga ZZZ MUPKS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
24.01.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o pružanju usluga sa JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.