Ugovor - o redovnom održavanju motornih vozila marke VW u garantnom roku (LOT 1) - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Februar 10, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):