Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku Škoda Octavia

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
07.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku - Škoda Octavia