Ugovor o redovnom održavanju m.v. u garantnom roku SSang Yong Tivoli

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SM Solution d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
04.12.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u  garantnom roku Ssan Yong Tivoli