Ugovor o servisiranju kopir aparata - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju kopir aparata