Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar
Datum potpisivanja ugovora: 
10.09.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motocikala marke BMW.