Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Nissan (lot 8)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
Petak, Januar 13, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):