Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera marke Peugeot

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SARADIS d.o.o. Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
23.07.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera Peugeot.