Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda (LOT2)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Datum potpisivanja ugovora: 
27.09.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Škoda (LOT2)