Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
16.07.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW .