Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW (LOT 1) - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
AUTODELTA d.o.o Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
15.10.2019
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW (LOT 1) - UP