Ugovor - o servisiranju motornih vozila marke VW (LOT 1) - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Decembar 27, 2022
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):