Ugovor o servisiranju m.v. marke Toyota (lot 3)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
BOS-MONT d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
26.04.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju m.v. marke Toyota (lot 3)