Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
UNILAB d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
25.06.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju sistema video nadzora.