Ugovor o sukcesivnoj nabavci kancelarijskog materijala (LOT 1) - up