Ugovor o sukcesivnoj nabavci motornog ulja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
VALVOSON d.o.o. Busovača
Datum potpisivanja ugovora: 
Ponedeljak, Januar 30, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):