Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 4) - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
HIFA- PETROL d.o.o. Tešanj
Datum potpisivanja ugovora: 
Četvrtak, Januar 26, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):