Ugovor o sukcesivnoj nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SHOT d.o.o. Zenica
Datum potpisivanja ugovora: 
Ponedeljak, Mart 6, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):