Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara (lot1, lot2, lot3, lot4, lot5 i lot6)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
29.06.2021
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):