Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara (LOT 2)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Ponedeljak, Februar 20, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):