Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga zakupa repetitorskih objekata, usluga održavanja i administriranja sistema za mjerenje brzine, kontrole i poštivanja svjetlosne signalizacije i analizu i praćenje saobraćaja za potrebe UP MUP KS (lot 1 i lot 2)