Ugovor o uništavanju privremeno oduzetih predmeta

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Ponedeljak, Januar 9, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):