Ugovor - servis softvera JAPET - UP

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
JAPET d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.08.2018
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o servisiranju JAPET softvera  -  UP