Ugovor - servisiranje motornih vozila marke Audi (LOT 7)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
SARADIS d.o.o. Vogošća
Datum potpisivanja ugovora: 
19.02.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor - servisiranje motornih vozila marke Audi (LOT 7)