Ugovor - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (lot 1)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
Utorak, Januar 31, 2023
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):