Ugovor - toneri, ketridž, ribon

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
CROBOX d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.08.2018
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
10
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o nabavci tonera, ketridža i ribona - UP