Ugovor - usluge laboratorijskih i vizuelnih analiza roba

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Ugovor potpisan sa: 
EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
14.08.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2776,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
7
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2776,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

Ugovor o uslugama laboratorijskih i vizuelnih analiza roba - UP