Ugovor_nabavka dijelova uniforme_UN mirovna misija

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
KM TRADE d.o.o. Visoko
Datum potpisivanja ugovora: 
10.04.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):