Ugovor_nabavka sredstava za dezinfekciju_prevencija širenja COVID19

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Ugovor potpisan sa: 
R&S d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
17.03.2020
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):